Arkiver: Foredragsholdere

Magnus Steffensen

Vi ser på samspillet mellom de som er involvert i renholdet på bygget og utfordringer som løses ved bruk av digitale arbeidsplaner. Hvordan brukes dette i det daglige og praktisk bruk av enkle digitale arbeidsplaner med “live” visning.

Lise Lien

Lise Lien ved FAFO har i sin forskning funnet 7 kjennetegn ved ledelse som gir lavere sykefravær.

Magnus Steffensen

Vi ser på samspillet mellom de som er involvert i renholdet på bygget og utfordringer som løses ved bruk av digitale arbeidsplaner. Hvordan brukes dette i det daglige og praktisk bruk av enkle digitale arbeidsplaner med “live” visning.

Karin Fevaag Larsen

Konferansen avsluttes med inspiratoren Karin Fevaag Larsen! Et foredrag som er spennende, fargerikt og ikke minst inspirerende. Ny giv til egen hverdag ved bruk av humor og ord til ettertanke. Et foredrag om arbeidsglede, endring og tankeprosesser. Karin har lang og bred erfaring fra å jobbe med mennesker og organisasjoner, og har sin bakgrunn innen …

Karin Fevaag Larsen Les mer »

Sonja Skinnarland

Gjennom sitt foredrag vil Sonja Skinnarland ta for seg to ulike tema som er relevant for renholdsbransjen under overskriftene«Tiltaksplasser i renholdsbransjen – til glede eller besvær?»«Minoriteter og renholdsbransjen – En arena for god lønnsomhet og integrering av minoriteter i renholdsbransjen»

Erik Rødder

Skal en bedrift overleve uansett bransje må man ha lønnsomhet. Over flere år har vi sett en betydelig vekst i nyetableringer i renholdsbransjen og i vårt lille land finnes det nå flere tusen registrerte og godkjente renholdsbedrifter. Dette påvirker markedssituasjonen også for de større og allerede etablerte bedriftene, som dermed presses til nytenkning for å …

Erik Rødder Les mer »

Tommy Harsvik

Foredraget vil gi oss ideer til å tenke på under utførelse som kan påvirke vår arbeidshverdag i positiv og negativ retning. Tommy Harsvik er fagsjef i renhold for Lilleborg og startet med renholdsfaget i 1987. Han var første mannlige kandidaten med fagbrev som renholdsoperatør. Han er ansvarlig for fagbrevopplæring gjennom Lilleborg i dag. I tillegg …

Tommy Harsvik Les mer »

Sjur Dagestad

Sjur Dagestad er professoren som ikke snakker slik professorer vanligvis gjør. Han har vært med på etableringen av ni selskaper og har jobbet med innovasjon siden slutten av 80-tallet. Innovasjon er et praktisk fag. Det er vel og bra å kunne teorien, men innovasjon i praksis handler om innsikt, mennesker, team, prosjektledelse, strategi og ikke …

Sjur Dagestad Les mer »

Magnus Steffensen

Vi ser på samspillet mellom de som er involvert i renholdet på bygget og utfordringer som løses ved bruk av digitale arbeidsplaner. Hvordan brukes dette i det daglige og praktisk bruk av enkle digitale arbeidsplaner med “live” visning.

Tor Åge Skagestad Eikerapen

Psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi Tor Åge Skagestad Eikerapen gir gode råd for hvordan man snakker sammen, og har særlig fokus på psykisk helse som fraværsårsak. Det fokuseres også på hvordan psykisk helse påvirker arbeidsinnsatsen. Psykolog Skagestad Eikerapen avslører konkrete verktøy for samtaleprosessene, for både arbeidstaker og arbeidsgiver.