Arkiver: Foredragsholdere

Kjell Ove Hveding

Hans bakgrunn er 34 år som næringslivsleder, hvor de siste 18 årene som hotellvert på Sommarøy Arctic Hotel Tromsø. Han har lang fartstid også som konferansevert, konferansier, motivator, sang/musikk/kultur-formidler og foredragsholder. Som partner i IPLUSS jobber han med det han liker best; Å få bidra til å gjøre andres hverdag enda bedre.

Tahani Siddik Berge

Skal påliteligheten for slukkeanlegg økes, må arbeidstiden brukes kostnadseffektivt, få på plass 24/7 AI overvåkning, alltid tilgjengelig dokumentasjon på utført ettersyn, kontroll og vedlikehold, er steget over i automatisering og digitaliser veien å gå.

Simen Holm Bakken

AR eller Augmented Reality gir muligheter vi tidligere kun har drømt om. Med all informasjonen du trenger under konstruksjon, drift og vedlikehold tilgjengelig rett i rommet du jobber som «hologrammer» utføres arbeid sikrere, raskere og av bedre kvalitet. Den digitale revolusjonen er allerede i gang, men hva vil dette si for FDV?

Karl Erik Nærum

Kamera er som et digitalt øye – det har egenskaper for å fange opp store mengder informasjon. Denne informasjonen kan anvendes både for å fundamentalt bedre sikkerheten men også gi verdifull informasjon om bruken av bygg og eiendom. Innsikten kan brukes både for å behovsstyrt forvaltning, drift og vedlikehold, men også for energioptimalisering og innsikt …

Karl Erik Nærum Les mer »

Ingebjørg Foss Daae

Kunnskap om drift og om hvordan tekniske anlegg faktisk presterer blir sjeldent tatt med tilbake til prosjekteringsbordet. Hvordan skal vi klare å bygge bedre når vi ikke evaluerer og bruker denne verdifulle erfaringen?  Når vi nå utvikler selvprosjekterende ingeniører, og kunstig intelligens tar over store deler av prosjekteringen av bygg, er driftsdata og driftserfaring noe av det …

Ingebjørg Foss Daae Les mer »

Dagfinn Edvardsen

Really! har utviklet noe ingen har sett tidligere. Nytenkning, kontinuerlig optimalisering, sikrere prognoser, bedre beslutninger. Innkjøp og forvaltning. Med denne plattformen oppnår kundene riktige priser, full kontroll og enkel oppfølgning. Samt et avtaleverk som ivaretar både bestiller og leverandør.

Lise Marie Nergaard

Legionellabakterien finnes naturlig i overflatevann og jordsmonn og tilføres bygg via vannintaket. For at den skal være farlig må den kunne vokse og formere seg. Det gjør den best i rørledninger med begroing (biofilm), i soner med stillestående vann og ved temperaturer mellom 20 og 50 grader. Dersom legionellabakterien er etablert i et system, kan …

Lise Marie Nergaard Les mer »

Nikolai Utheim

I Coor mener vi at hver enkelt person som jobber hos oss spiller en viktig rolle i å bidra til Coors suksess. Og vi vet at om man trives på jobb, så gjør man en bedre jobb. Vi har derfor lagt mye tid og arbeid på bevisstgjøring. Målet er at allevåre ansatte skal trives på …

Nikolai Utheim Les mer »

Fredrik Halmøy Wisløff

Findable erstatter “verdens kjedeligste jobb” og bruker siste generasjon av kunstig intelligens for å sortere bygningsdokumentasjon. Vi leser og forstår de fleste dokumenter og sorterer automatisk etter Bygningsdelstabellen. Via integrasjon med Famac API kan du få dokumentene ferdig stortert rett inn i Famac. Vi vil vise konkrete eksempler fra kunder på hvordan tjenesten virker.

Arve Aasmundseth

COVID har vist oss hvor vanskelig det kan være å ha felles øvelser, og ivareta internkontrollforskriften og Forskrift om brannforebygging på en sikker måte. Foredraget vil vise hvilke fordeler man oppnår med god historikk på egenkontroller, øvelser på kritiske forhold, og ikke minst vite at forutsetningene for bedriften/organisasjonen har vært de beste når en hendelse …

Arve Aasmundseth Les mer »