Ragni Haakenstad

Seksjonsleder Drift

Ragni Haakenstad fra Maritimt Museum forteller om hvordan det var å bli invadert av 150 proptech-selskaper.

Hadde de visst hva de gikk til, hadde de aldri sagt ja til å være med. Men i dag er seksjonsleder Drift Ragni Haakenstad og stedlig driftsansvarlig Atle Husabø glade for at de stilte museumsbygget tilgjengelig for proptech-bonanza.

De var nemlig forespeilet en liten test-dugnad, men det endte med over 150 deltakere. Det bød selvsagt på mye å gjøre, mye å lære, en god del strev – men først og fremst stor verdi for museet.

Bare på energibruken har innsatsen betalt seg, i tillegg til en rekke andre punkter byggeieren ikke hadde oversikt over før tech-bransjen inntok bygget. Disse erfaringene, samt erfaringen med å forholde seg til proptech-bransjen forteller Ragni og Atle mer om under sitt foredrag på FDV-kongressen.

Ta kontakt med oss

Du kan også sende en epost til:  [email protected]

Eller ring oss på: 99 35 00 00

Ta kontakt med oss

eller om du bruker:  [email protected]  |   Tlf: 99 35 00 00