Sett av 8. og 9. april for Norges første FDV-kongress!

Innovasjon, faglig påfyll og nettverksbygging står i sentrum av det som blir en årlig møteplass for hele bransjen.
Vel møtt til spennende, lærerrike og viktige dager.
Meld deg på!

Velkommen til FDVkongressen 2019

Endelig kan vi invitere alle som arbeider med FDV til en felles møteplass.

Vår visjon er å effektivisere måten vi arbeider med forvaltning, drift og vedlikehold. BIM og IoT er på full fart inn i fagfeltet. På kongressen får du innblikk i den nyeste teknologien, de beste praktiske løsningene, samt treffe andre som har løsninger på de utfordringene du møter i hverdagen. Fremtidens FDV er i støpeskjeen, og som deltaker får du være med på reisen, knytte kontakter og få inspirasjon til effektivisere måten du arbeider på.

FDVhuset

Innholdsrikt og spennende program!

Vi har samlet de beste på sine respektive områder, for å sikre et faglig sterkt program som vil gi deg nye muligheter i ditt arbeid.
Tid Hva Hvem

09:00 - 09:30

Registrering/ messebesøk  

09:30 - 09:45

Velkommen til FDVkongressen 2019


Fremtidens Forvaltning, Drift og Vedlikehold av eiendom!
Arrangeres hvert år i april

 

09:45 - 10:15

Norges første FDVkongress


Kongressen vil være en møtearena for alle som arbeider med forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eiendom. Bakgrunnen er at sentrale aktører i fagfeltet mener at tiden er moden for å effektivisere måten vi tilnærmer oss eiendomsforvaltning på. Alt for mye ressurser sløses, i både offentlig og privat forvaltning, fordi man ikke tar i bruk de muligheter som finnes. Vi har invitert kommunal‐ og moderniseringsministeren til å åpne konferansen, samt gi næringen et innblikk i hvordan departementet tenker rundt muligheter og modernisering av eiendomsforvaltningen.

 

10:15 - 10:45

Nøkkelen til fornøyde leietakere


Albregt vil med erfaringen som leietaker, gårdeier og nå forvalter, se på hva som kreves for å få og beholde fornøyde leietakere.

Malling & Co AS v/ Albregt Moltumyr

10:45 - 11:00

Presentasjon av utstillere på messe  

11:00 - 11:30

Pause med messebesøk  

11:30 - 12:30

Lunch/ messebesøk  

12:30 - 13:00

Sensorteknologi


Smarte, trådløse mini-sensorer som knytter sammen enheter er kun første steg i IoT. Verdien kommer først når du låser opp potensialet for gode avgjørelser basert på dataene. Novsett snakker hvordan du ved hjelp av sensorteknologi kan optimalisere ytelse, redusere vedlikeholds og inventarkostnader, samt bedre energibruk, sikkerhet og komfort

Disruptive technologies v/ Ole Petter Novsett

13:00 - 13:30

Verdens smarteste bygg


Mange nybygg er proppfulle av tekniske muligheter, men hos Atea er de opptatt av at verdens smarteste bygg skal være smart på brukerens premisser. Hvordan kan bruker og bygg tilpasse seg hverandre sømløst og intuitivt?

Atea AS v/ Tor Egil Hesjasveen

13:30 - 14:00

På vei mot nullutslippsbygg


Bygninger står for mye av det totale globale energiforbruket og utslippene av drivhusgasser. 50 % av materialene som utvinnes brukes i byggenæringen. Forbedring av bygningens energiytelse er avgjørende for å unngå økt energibruk og klimagassutslipp. Nullutslippsbygg, plusshus og nullutslippsområder blir dermed en nødvendighet. Hvordan kan man realisere nullutslippsbygg?

NTNU v/ Professor Arild Gustavsen

14:00 - 14:30

Pause med messebesøk  

14:30 - 15:00

Digital tvilling fra grunn til ferdig bygg i drift


Hvordan kan byggebransjen dra nytte av digitale tvillinger og digital tråder?

Geograf AS v/ Per Kverneland

15:00 - 15:30

Flytter brannøvelsen inn i den virtuelle verden!


Real Training AS tar brannsimulering til neste nivå, og lar deg øve på situasjoner som er praktisk umulig ved en tradisjonell øvelse. Gjennom VR-briller vil liv reddes og verdier spares. Konseptet er fleksibelt, kostnadseffektivt og miljøvennlig.

Real Training AS v/ Arve Aasmundseth

15:30 - 16:15

Helt - ikke stykkevis og delt


I et teknologisk hurtigskiftende landskap, er det en tendes til å fokusere på å optimalisere enkeltoperasjoner, for å effektivisere drift. Hvordan kan vi løfte blikket, og arbeide mot en helhetlig strategi for hele eiendomsforvaltningen?

Mulitconsult/NTNU, Amin Haddadi

18:00

Middag  
Med forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 13.12.18 - 14:38  
Tid Hva Hvem

09:00 - 09:45

Mingling/ messebesøk  

09:45 - 10:00

Velkommen til dag 2  

10:00 - 10:30

Hva er BIM og hvorfor er det viktig i et FDV perspektiv


En orientering om hva BIM er og hvilke muligheter det gir i dag og hvilke nye muligheter det gir i nær fremtid

Focus Software AS v/ Geir Støvern

10:30 - 11:00

Fra BIM i byggefase til BIM i driftsfase


Overgangen fra plannleggingsfase til driftsfasen er den mest utfordrende i å få effektiv utnyttelse i daglig drift. Hva er grepene som må gjøres for å lette overgangen?

Sweco AS v/ Per Anders Hodne

11:00 - 11:30

Hva er gevinsten av god FDV fra et forsikringsselskaps perspektiv?


Mange byggeiere tar for lett på forsikring av sine verdier, som igjen kan få store konsekvenser ved skade. Hvordan sikre at systemet du benytter reduserer risiko for både byggeier og forsikringsselskap?

Kystmegleren AS v/ Daniel Henriksen

11:30 - 12:30

Lunch/ messebesøk  

12:30 - 13:00

Hvordan lykkes med innsamling av FDV dokumentasjon i praksis?


Manglende effektiv tilgang til FDVU-dokumentasjon gir byggeiere vesentlige løpende merkostnader. Det er stor usikkerhet blant både leverandører og mottakere av FDVU-dokumentasjon knyttet til både omfang og format. Vi ser på noen av de utfordringer som ligger rundt innsamling av dokumentasjon og hjelpemidler som finnes tilgjengelig.

Undervisningsbygg Oslo kommune v/ Gunnar Slinning Østad

13:00 - 13:30

IoT washroom i et FDV-perspektiv


Her får vi et praktisk eksempel fra Katrin Live, hvordan IoT kan fungere i et samspill for å effektivisere renhold, varebeholdning og overvåkning av trafikk.


Metsä Tissue v/ Henrik Runshaug

13:30 - 13:45

Pause/ messebesøk  

13:45 - 14:15

SD-anlegg - IoT - hva ser vi i framtiden?


IoT produkter er utviklet med det formål at de skal kunne samhandle med andre systemer og produkter. Er SD- anleggene og den tradisjonelle bygg automasjon bransjen klar for samhandling med IoT?

EM systemer AS v/ Geir Sandal

14:15 - 14:30

Avslutning og oppsummering  

14:30 - 16:00

Mingling/messebesøk

Med forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 13.12.18 - 14:38

 

Priser

Vi ordner overnatting mellom dagene og kan også tilby overnatting fra dagen før.

Deltakelse uten overnatting/middag

4.400 kr.
 • Deltakeravgift
 • Dagpakke
 • Alle priser er eks. mva

Deltakelse med overnatting/middag

Vanligste
5.700 kr.
 • Overnatting 8.-9.
 • Konferansemiddag
 • Alle priser er eks. mva

Med ekstraovernatting
 

6.800 kr.
 • Samme som overnatting/middag med:
 • Overnatting 7.-8.
 • Alle priser er eks. mva
Thoa

Balder Allé 2, 2060 Gardermoen

Thon Congress Gardermoen

Vegg i vegg med Thon Hotel Oslo Airport

Kontakt oss her

Takk! Din e-post har blitt sendt til oss.
Oi da! Det har skjedd en feil med sending av e-post.

Være standholder på FDV-kongressen?

Å være utstiller på FDV-kongressen gir en unik mulighet til å treffe beslutningstakere og fagpersoner innenfor bransjen. Vi har kun 15 utstillerplasser tilgjengelig.

Utstillerplassen er inntil 6m2, og det vil bli kjørt en konkurranse med premiering, som sørger for at deltakerne oppsøker standplassen.
 

Standplass

Pr. dag
4.900 kr.
 • + dagpakke, 600 kr. pr. dag, pr. pers.
 • eller: + overnatting, 2500 kr. pr. pers.
 • Alle priser er eks. mva.