Arkiver: Foredragsholdere

Ragne Hellum

Hva er EPC? EPC er en energisparekontrakt i 3 faser der ulike typer energieffektiviseringstiltak finansieres av besparelser av energikostnader. EPC fungerer like bra for kommuner og det offentlige som for privat sektor, uavhengig av bransje.

Rune Rosseland

Aktiv energiledelse og drift er avgjørende for å få til et optimalt energiforbruk. Energioppfølging, analyser, energiavvik, SD-anlegg, brukstider, serviceavtaler er sentrale begreper innen energiledelse.

Jürgen Spindler

Tar BIM over i driftsfasen med digital tvilling. Scanning av bygninger kan senket terskelen for å komme i gang med effektiv bruk av BIM i driftsfasen.

Albregt Moltumyr

Teknisk direktør for Eiendomshuset Malling & Co åpner FDVkongressen for 2022.

Ta kontakt med oss

Du kan også sende en epost til:  [email protected]

Eller ring oss på: 99 35 00 00

Ta kontakt med oss

eller om du bruker:  [email protected]  |   Tlf: 99 35 00 00