Arkiver: Foredragsholdere

Lise Lien

Lise Lien ved FAFO har i sin forskning funnet 7 kjennetegn ved ledelse som gir lavere sykefravær.

Stig Ronander

Stig Ronander er fagsjef i ISS Facility Services, og har jobbet i renholdsbransjen i 28 år. I ISS har han blant annet hovedansvar for innovasjon og utvikling, og har de siste 3 årene arbeidet aktivt med sensorteknologi. Hvordan kan sensorer bidra til endringer i renholdsleveransen? Kan digitale løsninger bidra til økt brukeropplevelse, og hvordan opplever …

Stig Ronander Les mer »

Kai Gustavsen

Kai Gustavsen er yrkeshygieniker og ansatt som fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern i Astma- og Allergiforbundet. Han arbeider med rådgivning, kompetanseformidling og nettbaserte utviklingsprosjekt innen inneklima, miljørettet helsevern og HMS. Han har tidligere vært ansatt i Larvik kommune som prosjektleder for kommunens arbeid med miljørettet helsevern i skoler, barnehager og omsorgsbygg. For dette arbeidet, …

Kai Gustavsen Les mer »

Georg Schanche

Digitalisering og teknologisk utvikling er ikke nødvendigvis så lett å henge med på. Endringer skjer raskere enn de fleste av oss ene og alene er i stand til å tilpasse oss til. Men gevinstene er for store til ikke å henge med. Georg jobber i Tomagruppen som leder for forretningsutvikling, og har flere års erfaring …

Georg Schanche Les mer »

Morten Bakke

Tidligere statssekretær og nå fagsjef næringspolitikk NHO Viken Oslo, Morten Bakke åpner kongressen.

Sverre Bjørn Holøs

Gjennom et 4 årig forskningsprosjekt har Sintef i samarbeid med næringslivet, undersøkt hvordan man finner beste mulige ventilasjonsstrategi for et godt inneklima og optimal energibruk.

Kjell Petter Småge

Grønn Byggallianse er en inspirasjons- og kunnskapskilde for bransjen og skaper nettverk for å dele erfaringer. Vi er glade for at Grønn Byggallianse kan åpne denne kongressen og deres budskap kan få ligge som en rød tråd for disse to dagene som skal sette fokus på viktigheten og utviklingen av inneklima.