Arkiver: Foredragsholdere

Martin Sæther

Martin Sæther fra Statens Vegvesen mener terskelen for å ta i bruk teknologi på bygget må bli lavere. Hva gjør en kar fra Vegvesenet i et prosjekt som handler om etablering av proptech på Maritimt Museum? Martin Sæther sier det først og fremst handler om å være med der det skjer, men minner samtidig om at …

Martin Sæther Les mer »

Jens Karlsson

Jens Karlsson fra Smartvatten snakker om hvordan sanntidsdata gir innsikt i byggets vannforbruk.  Med sin plug and play-installasjon på byggets hovedinntak skaffet Smartvatten seg raskt oversikt over vannforbruket på Maritimt Museum. Avvik ble raskt avdekket slik at det kunne settes inn enkle og målrettede tiltak med umiddelbar effekt.  Jens Karlsson vil i sitt foredrag snakke …

Jens Karlsson Les mer »

Endre Johannessen

fra Toma Eiendomsdrift AS forteller om hvordan FDV-verktøy ble tatt i bruk for å skaffe oversikt på Maritimt Museum. Hvordan etablere FDV på et gammelt bygg? Det nytter ikke å bare fylle et bygg med sensorer og teknologi. Skal man drifte et bygg optimalt må man ha oversikt, system og struktur. Da behøver man et …

Endre Johannessen Les mer »

Maren Esmark

Maren kommer og snakker om store ambisjoner for energieffektivisering i bygg frem til 2030. Energieffektivisering har fått et langt større fokus siste året, og Maren Aschehoug Esmark fra NVE vil snakke om hvordan dette påvirker byggeierne.  I fjor kom energikommisjonens rapport og foreslo hele 20 TWh energieffektivisering innen 2030, og i høst kom Regjeringen med en egen …

Maren Esmark Les mer »

Praktisk Proptech

Praktisk Proptech med Tommy og Martin. PropTech Museet blir født – Norsk Maritimt Museum

Tomas Norvoll

Åpning ved Statssekretær Tomas Norvoll i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

Cathrine Barth

Cathrine Barth er domeneekspert på sirkulær økonomi og gir oss en dypere innsikt på status for våre bygg i dag og ikke minst hva vi møter i fremtiden innenfor bygg. Hun hjelper oss også å avklare forskjeller på alle ordene som vi omgir oss med. Hva er egentlig bærekraft, miljø, ombruk og taksonomi? 

Ta kontakt med oss

Du kan også sende en epost til:  [email protected]

Eller ring oss på: 99 35 00 00

Ta kontakt med oss

eller om du bruker:  [email protected]  |   Tlf: 99 35 00 00