Christer E. W. Nilsen

Teknisk sjef

I en tid preget av digital transformasjon, har jeg tatt ledelsen i å integrere teknologier som Zapier, Airtable, og Zendesk for å revolusjonere driftsoperasjonene våre. En nøkkelkomponent i denne transformasjonen har vært vår innovative bruk av kunstig intelligens (KI) for å utvikle skript og avanserte formler, som ytterligere automatiserer og finjusterer våre prosesser.

Ved å kombinere kraften av KI med fleksibiliteten til Zapier, har vi skapt intelligente arbeidsflyter som automatiserer on/off-boarding av leietakere, tilgangskontroll til våre bygg, og administrasjon av garderobeskap, blant annet. Disse skriptene og formlene tillater oss å analysere store datamengder raskt, identifisere trender, og forutsi behov, noe som resulterer i proaktiv beslutningstaking og forbedret operasjonell effektivitet.

Gjennom Airtable har vi benyttet KI til å utvikle avanserte formler som effektivt organiserer og analyserer data. Dette gir oss dyptgående innsikter og muliggjør en dynamisk tilpasning av våre tjenester basert på leietakers behov og bygningenes tilstand. Denne tilnærmingen har transformert vår databehandling fra å være reaktiv til å være strategisk og informert av prediktiv analyse.

Zendesk spiller også en kritisk rolle i vår teknologidrevne tilnærming, der integrasjonen med KI muliggjør en mer intuitiv og responsiv kundeservice.

Denne strategiske implementeringen av KI innenfor rammene av Zapier, Airtable, og Zendesk har ikke bare forsterket vår interne effektivitet, men har også fundamentalt forbedret måten vi engasjerer oss med og tjener våre leietakere på. Gjennom å anvende «hyllevare teknologi» for å forenkle og forbedre komplekse prosesser, har vi satt en ønsket standard for hvordan vi kommuniserer med våre leietakere.

Ta kontakt med oss

Du kan også sende en epost til:  [email protected]

Eller ring oss på: 99 35 00 00

Ta kontakt med oss

eller om du bruker:  [email protected]  |   Tlf: 99 35 00 00