Arkiver: Foredragsholdere

Nikolai Utheim

I Coor mener vi at hver enkelt person som jobber hos oss spiller en viktig rolle i å bidra til Coors suksess. Og vi vet at om man trives på jobb, så gjør man en bedre jobb. Vi har derfor lagt mye tid og arbeid på bevisstgjøring. Målet er at allevåre ansatte skal trives på …

Nikolai Utheim Les mer »

Gunnar Slinning Østad

Informasjon om standardene for klassifikasjon/ merking (Erstatter/ bygger på TFM) informasjon om revidering bygningsdelstabell, revisjon FDVU Standarden, revisjon BIM Standard og sammenheng mellom disse.

Ragne Hellum

Hva er EPC? EPC er en energisparekontrakt i 3 faser der ulike typer energieffektiviseringstiltak finansieres av besparelser av energikostnader. EPC fungerer like bra for kommuner og det offentlige som for privat sektor, uavhengig av bransje.

Rune Rosseland

Aktiv energiledelse og drift er avgjørende for å få til et optimalt energiforbruk. Energioppfølging, analyser, energiavvik, SD-anlegg, brukstider, serviceavtaler er sentrale begreper innen energiledelse.

Jürgen Spindler

Tar BIM over i driftsfasen med digital tvilling. Scanning av bygninger kan senket terskelen for å komme i gang med effektiv bruk av BIM i driftsfasen.

Albregt Moltumyr

Teknisk direktør for Eiendomshuset Malling & Co åpner FDVkongressen for 2022.