Maren Esmark

NVE

Maren kommer og snakker om store ambisjoner for energieffektivisering i bygg frem til 2030.

Energieffektivisering har fått et langt større fokus siste året, og Maren Aschehoug Esmark fra NVE vil snakke om hvordan dette påvirker byggeierne. 

I fjor kom energikommisjonens rapport og foreslo hele 20 TWh energieffektivisering innen 2030, og i høst kom Regjeringen med en egen handlingsplan for energieffektivisering i hele økonomien og i alle sektorer. NVE har fått nye oppgaver som koordinator for energieffektivisering, og med et særlig fokus på å vise energibruksutviklingen, samt å bidra inn mot kommunene i deres arbeid med energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

Det kommer krav om at kraftkrevende virksomheter skal gjøre energikartlegginger, og at virksomheter med mye overskuddsvarme får krav om å gjøre kost-nytte analyser for bruk av denne varmen. EU har nylig vedtatt nytt energieffektiviseringsdirektiv, og bygningsenergidirektivet kommer også i ny og oppdatert versjon og dette kan bidra med mer fokus også i Norge.

Esmark vil også fortelle litt fra arbeidet med energimerking av produkter som selges i butikk, og energimerkeordningen for bygg, og litt om satsningen påsolkraft på bygg og fasader.

Ta kontakt med oss

Du kan også sende en epost til:  [email protected]

Eller ring oss på: 99 35 00 00

Ta kontakt med oss

eller om du bruker:  [email protected]  |   Tlf: 99 35 00 00