Endre Johannessen

fra Toma forteller om hvordan FDV-verktøy ble tatt i bruk for å skaffe oversikt på Maritimt Museum.

Hvordan etablere FDV på et gammelt bygg?

Det nytter ikke å bare fylle et bygg med sensorer og teknologi. Skal man drifte et bygg optimalt må man ha oversikt, system og struktur. Da behøver man et verktøy for å holde oversikt, og her kom Endre Johannessen og Toma inn med Famac i verktøykassen. 

Ved hjelp av de andre leverandørene skaffet man seg raskt oversikt over hva bygget besto av, og hva man faktisk hadde behov for å følge med på. Oversikten i Famac gjorde at museets folk fikk en bedre forståelse av hva de hadde å jobbe med og hvordan de skulle gjøre det. 

Johannessen vil i sitt foredrag fortelle om erfaringene fra dugnaden og om hvordan man gjennom bruk av teknologi og god oversikt kan bevege seg bort fra at inspeksjoner og vedlikehold skjer behovsstyrt istedenfor i faste frekvenser. Kunden er tross alt ikke opptatt av hvor mange ganger vi har vært på kontroll, men at systemet fungerer.

Ta kontakt med oss

Du kan også sende en epost til:  [email protected]

Eller ring oss på: 99 35 00 00

Ta kontakt med oss

eller om du bruker:  [email protected]  |   Tlf: 99 35 00 00