Presentasjon av underholdningen

Som akkompagnement til middagen, kommer Motarbeider.no for å spre frustrasjon, eder og galle. Dårlig leder Halvor Haukerud og hans motarbeider og umusikalske ansvarlige Bjørge Verbaan, forteller om hvordan du kan snu medgang til motgang, opptur til nedtur og forbedring til forverring.

Besøk Motarbeider.no her