FDV og forsikring sammen med IF

Kystmegler

Foredragsholder på årets FDVkongress - Daniel Henriksen fra Kystmegler

"Kystmegler gleder seg til FDVkongressen hvor vi skal holde et innlegg angående FDV og forsikring sammen med IF. Når vi jobber med forsikringsavtalene til våre kunder blir vi glade for å høre at våre kunder har FDV dokumentasjon. Dette fordi det forenkler og kvalitetssikrer jobben med anbudsutsettelse av forsikringer. I tillegg har vi tro på at FDV dokumentasjon gir forsikringsselskapene et bedre innblikk i forsikringsrisikoen samtidig som det er med på å forebygge eiendomsskader".

Besøk Kystmegler her